Zaobserwuj nas

Kliknij i zobacz!
Regulamin

1. Wstęp.
1.1 Korzystanie ze strony internetowej DarmoweTV.pl jest całkowicie darmowe oraz oznacza wyrażenie zgody, akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.
1.2 W zasobach DarmoweTV.pl zabrania się dodawania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi. (w przypadku znalezienia takich treści prosimy o wiadomość przez dział kontakt).
1.3 Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
1.4 Usunięcie konta dokonuje się pod tym adresem, u dołu strony.
2. Wyłączenie odpowiedzialności
2.1 DarmoweTV.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
– treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie www.DarmoweTV.pl, przez gości serwisu
– jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych
– przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od DarmoweTV.pl
– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług
– jakichkolwiek strat po dodaniu linków na stronę
– bezprawne udostępnianie/kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione
2.2 Serwis DarmoweTV.pl nie odpowiada za:
– jakość obrazu/dźwięku
– poprawne funkcjonowanie linków
– dostępność telewizji online
– materiały nadsyłane, a następnie publikowane przez gości
– wszelkie problemy z odtwarzaniem materiałów (w tym przypadku prosimy o kontakt z właścicielem hostingu, na którym transmisja się znaduję)
3. Prawa własności intelektualnej
3.1 Serwis DarmoweTV.pl nie zawiera plików z transmisjami, a jedynie informacje na ich temat zawierające: nazwę oraz linki (do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych), do których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie plików.
3.2 Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. DarmoweTV.pl nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczane na stronie.
3.3 Użytkownicy serwisu nadsyłający materiały przed wysłaniem potwierdzają, że posiadają prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów. DarmoweTV.pl nie przechowuje informacji o osobach nadsyłających materiały.
4. Postanowienia końcowe
4.1 Serwis DarmoweTV.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.
4.2 DarmoweTV.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
4.3 Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
4.4 Korzystając z www.DarmoweTV.pl zgadzasz się z regulaminem strony i zobowiązujesz się go przestrzegać.

PE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. wyroku stwierdził, że co do zasady zamieszczanie linków odsyłających do utworów chronionych prawem autorskim nie jest naruszeniem tego prawa przez osobę publikującą odnośnik. Trybunał odwołał się także do pojęcia „udostępniania publicznego” wskazując, iż jeżeli dane materiały zostały pierwotnie udostępnione w internecie w sposób nieograniczony, dla wszystkich jego użytkowników, to linkowanie do nich nie stanowi udostępniania utworu nowej publiczności. Trybunał wskazał także, iż dozwolone jest linkowanie w sposób umożliwiający zapoznawanie się z danymi utworami na stronie linkującej, czyli np. wstawianie miniaturki filmów, obrazków itp.